Entrega Obtenir Ajuda

Aqui heu de penjar el full de respostes associat a la pràctica del tema Obtenir Ajuda degudament emplenat.

Recordeu que només s'admet una versió del fitxer (només podeu pujar el fitxer una vegada).La documentació de la pràctica es troba al fitxer: PracticaObtenirAjuda.pdf

El full de respostes es troba a: FullRespostesObtenirAjuda.odt