Activitat 6: L'Administració electrònica

Activitat 6

L'Administració electrònica

A partir d’aquest gràfic i el que s’ha vist als apunts, explica què implica la E-Administració i quins avantatges representa .

administracio electrònica

Quan completis aquesta tasca, pots pujar l'arxiu en format Word o Writter (Open Office)