Activitat 3: Selecció temàtica de fonts d'informació

Activitat 3.


Selecció dels principals organismes oficiales

Al temari hem vist les diferents possibilitats que ofereix la plana web de l’ajuntament de Barcelona. També ho heu treballat en l’activitat anterior. Partint d’aquest model d’anàlisi, descriviu les planes web de la Generalitat i de la Moncloa que apareixen als apunts.


Selecció temàtica de fonts d’informació

En aquesta unitat hem vist diferents fonts d’informació sobre una mateixa disciplina o temàtica. Fes el mateix amb un tema del teu interès, com per exemple cultura o, més específic, biblioteques. Fes una llista amb les fonts institucionals que permeten obtenir informació sobre cultura, la seva legislació i estadístiques.


Quan completis aquesta tasca, pots pujar l'arxiu en format Word o Writter (Open Office)