Activitat 1: La difusió de la informació de les administracions a través d’Internet

Activitat 1

La difusió de la informació de les administracions a través d’Internet

Mira el vídeo bloc número 1, fet per la Fundació Orange sobre la Societat de la informació a Espanya.

- Tenint en compte que aquest video ja té dos anys, digues què en penses. Quin és l’ús que la majoria d’usuaris fa d’Internet?

- Fes una llista amb les diferents activitats o serveis que més utilitzen els usuaris. la llista ha de ser del servei menys emprat al servei més emprat.

- Quin lloc ocupa en la teva llista els tràmits o gestions que l’usuari manté amb l'Administració Pública? Raona la teva resposta.

Quan completis aquesta tasca, pots pujar l'arxiu en format Word o Writter (Open Office)