Activitat 3

ACTIVITAT

Llegeix atentament el document en format pdf que parla de internet_invisible:
A partir de la definició d’Internet invisible, busca llocs semblants als que posa com a exemple i ajuda a complementar una cerca de llocs invisibles.

Quan completis aquesta tasca, pots pujar l'arxiu en format Word o Writter (Open Office)