Activitat 2

Dissenya un pla d'alfabetització informacional, per exemple, a la biblioteca on treballes.

Quan completis aquesta tasca, pots pujar l'arxiu en format Word o Writter (Open Office)