Activitat 1


Dissenya un programa de formació, per exemple, a la biblioteca on treballes.


Quan completis aquesta tasca, pots pujar l'arxiu en format Word o Writter (Open Office)