Administració local en línia

Busca el web d'algun organisme local que ofereixen serveis i tràmits en línia i navega-hi.

Envia'ns, en un document elaborat amb qualsevol processador de textos, com ara l'OpenOffice o el Word, l'adreça i una breu descripció de 3 serveis que proporcionin i que et semblin útils per als usuaris del teu Punt TIC.