Avantatges i Desavantatges de l'elearning i els EVA

Tasca a realitzar:

Redacta una llista amb els avantatges i una altra amb els desavantatges de l'elearning i els EVAs.

Pots veure les aportacions als debats que es varen generar durant la realització del curs, als dos arxius corresponents.