Pràctica d'OpenOffice

Per realitzar la següent pràctica caldrà que empreu el programari OpenOffice que seu us ha proporcionat tant en el CD-ROM amb programari lliure com en la distribució CATix.

Realitzeu les tasques proposades a l’enunciat i remeteu un breu escrit al vostre tutor indicant les incidències i els comentaris un cop les hagueu finalitzat.

Recordeu tanmateix que també podeu accedir al fòrum creat per discutir els temes específics d’aquesta pràctica on el vostre tutor i els vostres companys respondran i comentaran els possibles dubtes o dificultats que hagueu pogut tenir durant l’elaboració de la mateixa.