Tasques

Setmana Tasques Data de venciment Tramesa Qualificació
17 gener - 23 gener Formats i propietats de les imatges - -
Formats i propietats de les imatges PAS 2 - -
Formats i propietats de les imatges PAS3 - -
24 gener - 30 gener Reportatge fotogràfic - -
31 gener - 6 febrer Tractament d’imatges: composició - -
7 febrer - 13 febrer Retoc fotogràfic - -
14 febrer - 20 febrer Activitat final divendres, 22 febrer 2013, 09:55 -