Tasques

Tema Tasques Data de venciment Tramesa Qualificació
Tema 1 Activitat: finalitats dels telecentres dimarts, 7 novembre 2006, 13:15 -
Tema 2 OpenOffice Writer - -
OpenOffice Calc - -
OpenOffice Impress - -
Activitat: normes diumenge, 13 febrer 2005, 13:30 -
Activitat: horari diumenge, 13 febrer 2005, 17:05 -
Tema 3 Navegador, correu, missatgeria instantània - -
Tema 4 Activitat compressió, ftp - -