Tasques

Tema Tasques Data de venciment Tramesa Qualificació
Tema 3 Entrega Obtenir Ajuda - -
Tema 4 Entrega Ordres Importants - -
Tema 5 Entrega Configuració - -
Tema 6 Entrega Gestio d'aplicacions - -
Tema 8 Entrega Monitorització - -
Tema 9 Entrega Xarxa - -
Tema 10 Entrega BD/Apache - -
Tema 12 Servidor de fitxers - -
Accés a serveis web de configuració - -