Esquema per temes

 • General

  PROCESSADOR DE TEXT - AR

  Benvinguts/des al curs.

  En aquest curs coneixerem una eina que s’anomena Writer, un processador de textos el qual forma part del paquet d’ofimàtica Open Office, i es totalment equiparable al Word del Microsoft Office.

  Primer de tot, coneguem una mica més el perquè de tot això.

  Accés al perquè de tot això

  Amb el següents vincles, us facilito:

  • D'una banda, el temari complert amb el que treballarem el curs, per que li feu un primer cop d’ull i us el podeu imprimir tot d’una (procureu fer-ho a dos cares, per estalviar paper). Amb posterioritat, encara que no amb el mateix ordre, els diferents blocs de treball faran referència als diferents apartats d’aquest temari, i us faran fer alguns exercicis referents als conceptes tractats.
  • De l'altra, hi ha accés al fòrum social, fòrum que servirà per que hi exposeu dubtes, consultes, (i també, i sou capaços/es les resoleu), feu comentaris de caire general respecte del curs, etc.
  • Tot seguit, hi ha accés a unes fitxes que poden servir per a iniciar-se o per a completar el curs amb més exercicis pràctics, exercicis que per començar a escalfar poden estar bé, perquè explica pas per pas el procés de utilització de diferents eines i recursos de l’eina Writer, de l’Open Office.
  • Finalment, he afegit un espai per a poder afegir explicacions d'opcions extra que puguin considerar-se interessants durant l'execució del curs i que no es contemplin en el temari i conjunt d'activitats del curs. 
 • Tema 1

  BLOC 1

  Anem per feina. En aquest primer bloc, es pretén presentar què és un processador de textos, l’entorn de treball i la seva personalització, manipulació de fitxers, el funcionament bàsic, etc.

  Del temari, cal que us mireu els temes de l’1 al 3, ambdós inclosos (pàgines de la 1 a la 6).

  Posteriorment, caldrà que feu les activitats.

  ACTIVITATS

 • Tema 2

  BLOC 2 

  En aquest segon bloc, coneixerem les diferents maneres de donar format a un document en els seus diferents nivells (caràcter, paràgraf, pàgina, secció)

  Del temari, cal que repasseu els temes de 4.1 al 4.5, ambdós inclosos.

  Posteriorment, caldrà que feu les activitats.

  ACTIVITATS

 • Tema 3

  BLOC 3

  Aquesta unitat servirà per dominar la creació i modificació de plantilles de documents.

  Del temari, us pot ser útil l’apartat 3.4.

  Posteriorment, feu les activitats.

  ACTIVITATS

 • Tema 4

  BLOC 4

  En aquesta ocasió treballarem la creació i treball de taules personalitzades.

  Caldrà que feu un cop d’ull a l’apartat 5.1 del temari.

  Posteriorment, feu les activitats.

  ACTIVITATS

 • Tema 5

  BLOC 5

  En aquesta ocasió, treballarem la creació i modificació d’estils, així com d’altres aspectes de format. A més, treballarem amb els estils, la numeració de títols i apartats, i la generació automàtica d’una taula de continguts.

  Mireu-vos sobretot els temes 4.6, 4.9 i 5.9, a més dels ja repassats del 4.1 al 4.5.

  Posteriorment, caldrà que feu les activitats.

  ACTIVITATS

 • Tema 6

  BLOC 6

  En aquest mòdul, treballarem dos aspectes de gran utilitat. Es tracta de ser capaços/es de fer una cerca i substitució automàtica de contingut determinat d’un document, i d’altra banda, a utilitzar el corrector ortogràfic del processador de text.

  Per aquets fets, caldrà abans que us repasseu els temes 5.3 i 5.5 del temari que se us ha facilitat.

  Posteriorment, feu les activitats.

  ACTIVITATS

 • Tema 7

  BLOC 7

  En aquest mòdul treballarem les opcions de combinació de correspondència.

  Repasseu els temes 5.6 i 5.7 del temari que se us ha facilitat.

  Posteriorment, caldrà que feu les activitats.

  ACTIVITATS