Esquema per temes

 • General

  OFIMÀTICA I PROGRAMARI LLIURE- AR

  Benvinguts/des al curs.

  En aquest curs coneixerem una eina que s’anomena Open Office, un paquet d’ofimàtica de lliure distribució totalment equiparable al Microsoft Office.

  Primer de tot, coneguem una mica més el perquè de tot això.

  Accés al perquè de tot això

  Amb els vincles que teniu a sota, us facilito:

  D'una banda, el temari complert amb el que treballarem el curs, per que li feu un primer cop d’ull i us el podeu imprimir tot d’una (procureu fer-ho a dos cares, per estalviar paper). Amb posterioritat, encara que no amb el mateix ordre, els diferents blocs de treball faran referència als diferents apartats d’aquest temari, i us faran fer alguns exercicis referents als conceptes tractats.

  De l'altra, hi ha accés al fòrum social, fòrum que servirà per que hi exposeu dubtes, consultes, (i també, i sou capaços/es les resoleu), feu comentaris de caire general respecte del curs, etc.

  A continuació, hi ha accés al fòrum de programari lliure, que és exprés per a fer la primera activitat, que us proposo en l'apartat "El perquè de tot això".

  Finalment, he afegit un espai per a poder afegir explicacions d'opcions extra que puguin considerar-se interessants durant l'execució del curs i que no es contemplin en el temari i conjunt d'activitats del curs.

 • Tema 1

  BLOC 1

  Iniciarem l’activitat d’aquest curs veient el procés de descàrrega i instal·lació del paquet d’ofimàtica que ofereix l’Open Office.

  El primer capítol del temari del curs explica on fer la descàrrega i com procedir amb la instal·lació.

 • Tema 2

  BLOC 2

  Com a mesura general, convé conèixer el funcionament dels processos d’impressió amb els diferents programes del paquet d’ofimàtica, que tot i no diferenciar-se dels demés programes, val la pena que hi parem una mica d’atenció.

  El segon capítol del temari del curs exposa alguns aspectes i peculiaritats dels processos d’impressió.

  Una vegada hàgiu llegit el temari, es proposen la següent activitat:

 • Tema 3

  BLOC 3

  Una de les opcions que incorpora l’Open Office és la possibilitat de poder exportar els documents generats amb l’Open Office a un fitxer en format PDF, sense necessitat d’instal·lar cap programa addicional.

  En el capítol 3 del temari d’aquest curs s’exposa el funcionament d’aquesta possibilitat. Un cop vist, caldrà que feu l'activitat proposada.

 • Tema 4

  BLOC 4

  Uns dels primers dubtes que sorgeixen quan es planteja la utilització de l’Open Office és el tema de la compatibilitat amb el paquet de Microsoft Office.

  Sobre aquests aspectes es parla en el capítol 4 del temari d’aquest curs.

  Una vegada llegit el tema, inicieu amb l'activitat corresponent.