Esquema per temes

 • General

  PLA DOCENT

  Descripció

  El curs va orientat a la preparació per a la prova de nivell bàsic de l'acreditació en competències TIC de la Generalitat de Catalunya ACTIC http://actic.gencat.cat.

  L’ACTIC permetrà a qualsevol jove demostrar les seves competències TIC mitjançant una prova per ordinador.

  Destinataris

  Aquelles persones que vulguin preparar-se per superar amb garanties la prova ACTIC de nivell bàsic, seguint una formació a distància amb el suport d'un tutor. Com també el suport d'un dinamitzador de les biblioteques que disposin d'aquest servei

  Requisits dels alumnes

  Els requisits mínims que es demanen per fer el curs es disposar d’ordinador amb connexió a Internet, saber utilitzar un navegador i el correu electrònic.

  Objectius

  • Donar a l’alumne la autoconfiança necessària per afrontar la prova ACTIC.
  • Fomentar el domini de les habilitats i els recursos tecnològics

  Materials formatius del curs

  S’utilitzen els materials oficials de nivell bàsic publicats per la Generalitat http://actic.citilab.eu , així com materials i recursos de nivell mitjà o bàsic recollits o elaborats per l’Escola Virtual Diversitat Funcional que hem considerat necessaris i de qualitat per assolir els objectius fitxats.
  A més dels materials formatius ACTIC oficials publicats sota llicència Creative Commons by-nc-sa 3.0, que ha autoritzar l'ús en aquesta aula.
  Creative Commons

  Programa del curs

  Les competències del nivell bàsic es defineixen de la següent manera:

  Nivell bàsic

  C1. Cultura, participació i civisme digital
  C2. Tecnologia digital i ús de l’ordinador i del sistema operatiu
  C3. Navegació i comunicació en el món digital
  C4. Tractament de la informació escrita
  C5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment
  C6. Tractament de la informació numèrica

  I aquells que un cop han superat el nivell bàsic

  Nivell mitjà

  Totes les anteriors competències més les dues següents.

  C7. Tractament de les dades
  C8. Presentació de continguts

  Data inici del curs

  El curs es pot iniciar en qualsevol dia del mes.

  Durada del curs

  La seva durada depèn del grau de coneixements de cada alumne. Els alumes amb bona preparació prèvia poden fer el curs en un mes o en varies setmanes. Els alumes amb menys preparació podrien necessitar un o dos mesos o tot el temps que ells considerin necessari.

  L'alumne disposa de un màxim de dos mesos per completar el curs. Si l’alumne no es considera prou preparat després d’haver estat matriculat dos mesos en el curs, pot continuar reben el suport del professorat i recursos de l’aula virtual abonant una quantitat en concepte d'ampliació de matrícula.

  El curs és molt flexible, no depèn del ritme dels altres alumnes, cada alumne pot anar al seu ritme segons el seu temps disponible i les seves possibilitats.
  El curs equival a 100 hores lectives.

  Com matricular-se?

  Descarrega el full d'inscripció i envia'l per correu electrònic

  El curs està subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya, per a totes aquelles persones que es troben en situació d'atur.

  Metodologia

  La metodologia de treball que es fa servir és no presencial a través de l’aula virtual. El curs està estructurat segons les competències del model ACTIC. Dins de cada competència es proposen uns materials didàctics i un seguit d’activitats a desenvolupar, preveient fòrums i llocs de trobada per exposar els dubtes i qüestions que vagin sortint durant el desenvolupament del mateix.

 • Tema 4

 • Tema 8