Setmana Nom Descripció
17 gener - 23 gener Fitxer Tema 1: La imatge digital

Estudiarem, en aquest primer capítol, els fonaments bàsics del treball amb la imatge digital. Què és una imatge digital, les seves propietats, i els formats i usos estàndards d’imatges: web, impressió i presentacions.

Fitxer Tema 2: Edició bàsica d'imatges digitals

Per manipular imatges segons els nostres interessos, necessitem un programa d’edició d’imatges digitals.

Nosaltres centrarem el curs en l’ús del GIMP, que és de llicència lliure, codi obert, compatible amb sistemes operatius Linux i Windows, i a més en català.
Fitxer Activitat presencial 1

L’alumne/a haurà de fer ús de l’escaner per a la digitalització de diferents fonts d’imatges en format paper i les haurà de tractar per a la seva optimització posterior publicació a la web.

Fitxer Arxius per a l'activitat 1
Aqui trobareu els arxius necessaris per a realitzar l'activitat 1 del curs
24 gener - 30 gener Fitxer Tema 3: La fotografia digital

L’obtenció d’imatges mitjançant una càmera digital és una tasca relativament fàcil. En aquest capítol veurem com podem optimitzar aquest procés coneixent-ne a fons totes les parts i tasques implicades. Estudiarem les càmeres digitals, les seves característiques i com funcionen per poder treure’n el màxim profit en el moment de fer una fotografia.

 

Fitxer Tema 4: Estètica i composició de la fotografia

La composició és l’estructura del llenguatge visual que ens permet comunicar un missatge. És la disposició dels elements en l’espai, la relació que existeix entre ells, i entre ells i l’entorn. La composició en la fotografia és el procés mitjançant el qual el fotògraf situa i disposa els elements dintre de l’espai de la fotografia de manera que expressi l’objectiu proposat.

El llenguatge fotogràfic i la seva composició ens poden ajudar a fer fotografies artístiques de gran expressió. Per treure partit d’una foto es necessita conèixer bé tots els principis de la composició.

 

31 gener - 6 febrer Fitxer Tema 5: Obtenció d'imatges

L’obtenció de fotografies digitals per al seu tractament o emmagatzematge en un ordinador, es pot fer mitjançant diverses vies i maneres. Les més habituals són l’escàner, la càmera digital i Internet. Vegem-les.

Fitxer Tema 6: Tractament d’imatges digitals

El tractament d’imatges digitals es fa amb programes d’edició gràfica com el GIMP. Amb aquest programari podrem crear, editar, tractar, modificar i millorar imatges digitals que tinguem a l’ordinador amb una relativa facilitat. Hi ha al mercat altres programaris que permeten fer les mateixes tasques. Trobem productes com Photoshop, CorelDraw, Fireworks, etc. L’ús entre uns i altres no varia molt. És més important el concepte de l’acció que saber-la utilitzar en un programari o en un altre.

 

Aquests programes han anat evolucionant al llarg del temps i han estandarditzat les eines, els mètodes i les interfícies gràfiques. Us pot resultar fàcil canviar d’un programari a l’altre.

Fitxer Activitat presencial: publicació d'imatges

L’ús que podem fer de les imatges digitals, com hem vist anteriorment, és molt divers. En tots els casos cal que des del primer moment que adquirim una imatge, sigui quin sigui el mètode (PC, CD-ROM, càmera, Internet, escàner...), tinguem en compte una sèrie de consells que faran que el resultat o l’ús final sigui millor.

 

La publicació fa que les nostres imatges s’adequïn per a un ús determinat, com pot ser la impressió de sobretaula, impressió fotogràfica de qualitat, un document de text amb imatges, una presentació multimèdia o una web a Internet. Així doncs, una imatge optimitzada per a un ús pot ser que no sigui bona per a un altre, i que tampoc no ho sigui el mètode de treball que s’hagi de seguir.

 

Per tant, les imatges dependran en gran part de les característiques de què partim. Vegem, doncs, quins són els procediments i les característiques bàsiques perquè una imatge pugui ser publicada.

Fitxer Arxius per a l'activitat 4
Fitxer Arxius per a la Activitat presencial 2
7 febrer - 13 febrer Fitxer Tema 7: Tècniques de retoc i optimització de fotografies

Hem vist en el capítol anterior com s’han d’utilitzar les eines per a la generació d’imatges digitals. Podem combinar-ne l’ús amb algunes tècniques de millora i retoc d’imatges.

Tant per a capes com per seleccions d’una capa o imatge, i en una fotografia sencera, es poden aplicar mètodes senzills per retocar les imatges i obtenir-ne resultats interessants. Ens centrarem en aquestes tècniques per a la millora de les fotografies digitals.

Fitxer Arxius per a l'activitat 5
14 febrer - 20 febrer Fitxer Arxius per a l'activitat final