Tema Nom Descripció
Tema 1 Pàgina Gestions i tràmits en línia
Què son les gestions i tràmits en línia?
Pàgina Avantatges
Breu enumeració dels avantatges de l'ús del certificat digital per a la ciutadania.
Pàgina Tràmits amb i sense certificat digital
Diferents tipus de tràmits segons el nivell de seguretat dels webs on es poden fer.
Pàgina Exemple: la carpeta ciutadana de Gencat
Utilitzem l'exemple de la carpeta ciutadana de Gencat per veure les possibilitats de l'Administració en línia.
Pàgina Resum
Resum dels conceptes claus del mòdul 1.
Tema 2 Pàgina El certificat digital: definició
Concepte bàsic del certificat digital.
Pàgina Garanties
Les garanties de seguretat en l'ús del certificat digital.
Pàgina Prestadors de serveis de certificació
Definició dels prestadors de serveis de certificació.
Pàgina Vigència i cicle de vida dels certificats
Els diferents estats possibles per al certificat digital.
Pàgina Resum
Punts principals del mòdul 2
Pàgina Pràctica: instal·lació de les claus públiques de CATCert
Passos per instal·lar les claus públiques de CATCert al nostre equip
Tema 3 Pàgina Abans de fer la sol·licitud
Icona Accions a tenir en compte abans de fer la sol·licitud del certificat idCAT.
Pàgina PRIMER: Sol·licitar el certificat
Primer pas, fer la sol·licitud
Pàgina SEGON: Validar el certificat
Títol Icona El segon pas del procés d'obtenció del certificat: la validació.
Pàgina TERCER: la instal·lació
Últim pas per als certificats en programari: la instal·lació
Tema 4 Pàgina Importar el certificat en Firefox
Instruccions per a què el navegador Firefox reconegui el nostre certificat digital
Pàgina Exportar el certificat digital en Firefox
Com fer per poder utilitzar el nostre certificat digital en altres equips: l'exportació.
Pàgina Importar el certificat digital en Internet Explorer
Instruccions per importar el certificat digital en Internet Explorer
Pàgina Exportar el certificat digital en Internet Explorer
Instruccions per exportar el nostre certificat des del navegador Internet Explorer.
Pàgina Descarregar el programari del clauer
Instruccions per descarregar el programari que ens ajudarà a fer servir el clauer d'idCAT.
Pàgina Accés al certificat des del Firefox
Instruccions per a què el navegador Firefox pugui accedir al nostre certificat digital.
Pàgina Ús del certificat
Com puc utilitzar el meu certificat?
Pàgina Pràctica: entra al gestor de certificats
Com entrar al gestor de certificats i visualitzar els que tenim instal·lats.
Pàgina Pràctica: comprova que el teu certificat digital és vàlid
Entra al web per validar el teu certificat digital.
Tema 5 Pàgina Què és CATCert?
Breu descripció sobre l'Agència Catalana de Certificació i presentació de l'IdCAT.
URL Obrir incidències relacionades amb l'ús del certificat.

Obrir incidències relacionades amb l'ús del certificat.

Important: cal que en el camp d'observacions, deixeu constància que esteu fent el "curs virtual de CATCert".
URL Eina de CATCert per comprovar la validesa del certificat digital
El web de CATCert disposa d'una eina per validar certificats. Entra a l'adreça de sota, selecciona el teu certificat i fes clic a Validar.

Si l'eina no reconeix o no troba el certificat, deixa un missatge al fòrum de suport d'aquest mòdul.
URL Manual CATCert: el certificat digital amb Firefox
Manual en pdf per a utilitzar el certificat amb el navegador Firefox
URL Manual CATCert: el certificat digital amb Internet Explorer
Manual CATCert: el certificat digital amb Internet Explorer en pdf
Tema 6 URL Comentaris de millora
Volem que aquest curs sigui cada cop més útil, ajuda'ns a millorar-lo amb els teus comentaris.
URL Sol·licitud d'informació d'actualitzacions
Formulari on inscriure's si voleu rebre més informació sobre aquest curs i les seves actualitzacions.