Tema Nom Descripció
Pàgina Benvinguda i presentació
Pàgina Objectius
Pàgina Continguts
Pàgina Metodologia
Pàgina Tutoria
Pàgina Requisits
Tema 1 Fitxer Qué necessitem? Maquinari i programari
Fitxer Programari més comú
Fitxer Què són els perifèrics
Fitxer Ergonomia, salut i mediambient
URL Què fem amb els aparells vells?
URL Inicació a la informàtica
Curs ofert per Biblioteques Públiques de Catalunya
Tema 2 Pàgina Què és internet?
URL Biblioteques públiques de Salt
Fitxer Què és internet (Cibernarium - Diba)
Fitxer Qué és un navegador. Com cerquem informació?
URL Cercador Google (Diputació de Barcelona)
Fitxer Cerca d'informació (Cibernatium - Diba)
Fitxer Intercanvi d'informació a través del correu electrònic
Fitxer Crea el teu correu electrònic (Cibernarium - Diba)
URL Serveis de correus electrònics gratuïts
URL Com creem un correu electrònic amb Gmail (La Caixa)
Pàgina Activitat

Fitxer Canals de comunicació en temps real
Fitxer Fòrums i xats (Cibernarium - Diba)
URL Competictac
Tema 3 Pàgina La identitat digital
URL Exposició virtual permanent (Obra Social Caixa Balears)
URL Guia dels bons usos digitals (Departament d'Educació)
Pàgina Internet segura i responsable
URL Internet segura
URL Guia Agència Catalana de Protecció de Dades
URL Guia per a l'ús segur de les xarxes socials (CESICAT)
Fitxer Pàgines web segures
URL Navegació segura
URL Activitat (phishing)
Pàgina Activitat
URL Material ACTIC del Citilab
Tema 4 URL Presentació
Pàgina Les possibilitats d'Internet com a espai de gestió telemàtica
Pàgina Tràmits per Internet amb les Administracions Públiques
URL Altres tràmits (060) - Vídeo
URL Tràmits amb la Generalitat (012) - Vídeo
Pàgina La identitat digital
URL Curs de certificat digital del Punt Tic
URL Com signar un tràmit - Vídeo
Fitxer Tramita un volant d'empadronament amb l'Ajuntament de Tremp
Fitxer Demana la vida laboral
Fitxer Demana hora al metge
Tema 5 URL Quin programari utilitzo per a fer un currículum
Fitxer Interficie processador de textes
Fitxer Com fer un currículum i una carta de presentació
Fitxer Models de Currículum (Cibernarium - Diba)
Pàgina Activitat: Fes el teu currículum
Fitxer Pàgines relacionades amb la cerca de feina
URL Feina Activa (Departament de Treball - SOC)
Tema 6 Fitxer Fonaments de la Fotografia Digital
URL Fotografia digital (Jove.cat - Generalitat de Catalunya)
Fitxer Cercar i desar imatges
Fitxer Retoc fotogràfic per internet (PICNIK)
URL Picnik
Fitxer Comunitats Fotogràfiques
Pàgina Exercici: àlbum fotogràfic