Tema Nom Descripció
Tema 1 Pàgina Gestions i tràmits en línia
Què son les gestions i tràmits en línia?
Pàgina Avantatges
Breu enumeració dels avantatges de l'ús del certificat digital per a la ciutadania.
Pàgina Tràmits amb i sense certificat digital
Diferents tipus de tràmits segons el nivell de seguretat dels webs on es poden fer.
Pàgina Exemple: l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya
Utilitzem l'exemple de la carpeta ciutadana de la Generalitat de Catalunya per veure les possibilitats de l'Administració en línia.
Pàgina Resum del Mòdul 1
Resum dels conceptes claus del mòdul 1.
Tema 2 Pàgina El certificat digital: definició
Concepte bàsic del certificat digital.
Pàgina El certificat digital: garanties
Les garanties de seguretat en l'ús del certificat digital.
Pàgina Estats dels certificats: el cicle de vida
Els diferents estats possibles per al certificat digital.
Pàgina Prestadors de serveis de certificació
Definició dels prestadors de serveis de certificació.
Pàgina Resum
Punts principals del mòdul 2
Tema 3 Pàgina Abans de fer la sol·licitud
Icona Accions a tenir en compte abans de fer la sol·licitud del certificat idCAT.
Pàgina 1er pas: sol·licitem el certificat
Primer pas, fer la sol·licitud
Pàgina 2on pas: validar la sol·licitud
Títol Icona El segon pas del procés d'obtenció del certificat: la validació.
Pàgina 3er pas: la instal·lació
Últim pas per als certificats en programari: la instal·lació
URL Vídeo: sol·licitar l'idCAT des de casa
URL Vídeo: descàrrega i instal·lació de l'idCAT (sol·licitat des de casa)
URL Vídeo: descàrrega i instal·lació de l'idCAT (sol·licitat a una entitat de registre)
URL Vídeo: instal·lació del programari del clauer idCAT (només idCAT en clauer)
Pàgina Pràctica 2: instal·lar les claus públiques de CATCert
Passos per instal·lar les claus públiques de CATCert al nostre equip
Tema 4 Pàgina Ús del certificat
Com puc utilitzar el meu certificat?
Tema 5 Pàgina Exportar el certificat digital des de Firefox
Com fer per poder utilitzar el nostre certificat digital en altres equips: l'exportació.
Pàgina Importar el certificat a Firefox
Instruccions per a què el navegador Firefox reconegui el nostre certificat digital
Pàgina Exportar el certificat digital des d'Internet Explorer
Instruccions per exportar el nostre certificat des del navegador Internet Explorer.
Pàgina Importar el certificat digital a Internet Explorer
Instruccions per importar el certificat digital en Internet Explorer
URL Vídeo sobre exportació i importació de l'idCAT a Internet Explorer
Vídeo youtube sobre exportació i importació de l'idCAT a Internet Explorer
Pàgina Descarregar el programari del clauer
Instruccions per descarregar el programari que ens ajudarà a fer servir el clauer d'idCAT.
URL Vídeo sobre instal·lació del programari del clauer
Vídeo a youtube sobre instal·lació del programari del clauer
URL Vídeo: còpia i exportació de l'idCAT (en clauer)
Pàgina Accés al certificat des de Firefox
Instruccions per a que el navegador Firefox pugui accedir al nostre certificat digital.
Pàgina Pràctica: entra al gestor de certificats
Com entrar al gestor de certificats i visualitzar els que tenim instal·lats.
Pàgina Pràctica: comprova que el teu certificat digital és vàlid
Entra al web per validar el teu certificat digital.
Tema 6 URL Comentaris de millora
Volem que aquest curs sigui cada cop més útil, ajuda'ns a millorar-lo amb els teus comentaris.
URL Sol·licitud d'informació d'actualitzacions
Formulari on inscriure's si voleu rebre més informació sobre aquest curs i les seves actualitzacions.
Tema 7 URL YouTube: Canal idCAT
URL Obrir incidències relacionades amb l'ús del certificat.

Obrir incidències relacionades amb l'ús del certificat.

Important: cal que en el camp d'observacions, deixeu constància que esteu fent el "curs virtual de CATCert".
URL Eina de CATCert per comprovar la validesa del certificat digital
El web de CATCert disposa d'una eina per validar certificats. Entra a l'adreça de sota, selecciona el teu certificat i fes clic a Validar.

Si l'eina no reconeix o no troba el certificat, deixa un missatge al fòrum de suport d'aquest mòdul.