Tema Nom Descripció
Pàgina Funcionament del curs

Funcionament del curs

Pàgina El teu perfil
Informació personal
Tema 1 Fitxer Fòrum: Introducció al programari lliure
Aquest document presenta les intervencions i debats que es varen generar durant l'edició del curs.
Carpeta Introducció al concepte de Programari Lliure

Durant aquesta primera setmana treballarem a nivell virtual i presencial els següents temes:

1. Introducció al concepte de programari Lliure

2. Visió històrica del programari lliure

3. Marc Jurídic

4. Sistema Operatiu en PL

5. Definició de LINUX/GNU

6. Distribucions

Fitxer Article per a l'activitat - 1
Hem dividit l'article per a l'activitat en dos blocs. Aquí teniu el primer.
Fitxer Article per a l'activitat - 2
Aquest document conté el segon bloc de l'article per a l'activitat.
Pàgina Primeres aproximacions al concepte de diagnòstic.
Teoria sobre el diagnòstic
Pàgina Qüestionari, Objectius i finalitats.
Pàgina Diagnòstic
Diagnòstic
Tema 2 Fitxer Forum: paquet Open Office
Aquest document presenta les intervencions, dubtes i debats que es varen generar durant l'edició del curs al fòrum sobre el paquet Open Office.
Carpeta Paquet ofimàtic

Et presentem a continuació el material per a treballar aquesta setmana:

1. Processador de text: Què és OpenOffice.org Writer?

2. Fulls de càlcul: Què és OpenOffice.org Calc?

3. Presentacions: Què és OpenOffice.org Impress

Fitxer Document per a l'activitat 1
Fitxer Document per a l'activitat 2
Pàgina Definició de gestió
gestió
Pàgina Exemples de gestió
Exemples de gestió
Tema 3 Fitxer Fòrum: correu, navegador i organitzador
Aquest document presenta les intervencions, dubtes i debats que es varen generar durant l'edició del curs.
Carpeta Navegador, correu, missatgeria instantània, organitzador

Aquesta setmana tractarem els següents temes:

1. Navegador

2. Correu

3. Missatgeria instantània

4. Organitzador

Pàgina Consideracions prèvies al projecte o activitat

Decidir l'activitat o el projecte a realitzar

Pàgina Exemples d'activitats i projectes
Exemples d'activitats i/o projectes
Pàgina Guia per a dissenyar activitats i/o projectes
Guia
Tema 4 Fitxer Utilitats FTP i aplicacions de compressió

Aquesta darrera setmana treballarem sobre el funcionament de les utilitats FTP i de les aplicacions de compressió com, per exemple:

- FTP Filezilla

- IZArc

Tema 5 Pàgina Avaluació
avaluació